ჩვენი მომსახურება

უძრავი ქონების შეფასება

ჩვენი შემფასებელი აფასებს თქვენს უძრავ ქონებას მისი მდგომარეობის გათვალისწინებით ბაზარზე არსებულ გასაყიდ/გასაქირავებელ უძრავ ქონებასთან თანხვედარში მოყვანის მიზნით. ამასთან ერთად, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი სპეციალისტები გაგიწევენ რეკომენდაციებს უძრავი ქონების ოპტიმალურად დაგეგმარებასა და მოწყობასთან დაკავშირებით.

 

ბანკირთან კონსულტაცია

თუ თქვენი ბინის მყიდველს სურს კონსულტაციის გავლა ბანკირთან, ჩვენ დავეხმარებით მას პროფესიონალური და ეფექტური რჩევის მიღებაში.

 

პროფესიონალური ფოტოგადაღება

ეფექტურ ფოტოს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უძრავი ქონების გაყიდვასა და გაქირავებაში. ჩვენი პროფესიონალი ფოტოგრაფი გადაიღებს ისეთ ფოტოებს, რომელთა საშუალებითაც მსურველს გაუადვილდება თქვენი უძრავი ქონების ყველა უპირატესობის აღქმა და ექნება სურვილი შემდგომი მოლაპარაკების წარმოების.


ციფრული მედია

თქვენი გასაყიდი/გასაქირავებელი უძრავი ქონების განცხადება განთავსდება კომპანიის ვებ-გვერდსა და სოციალურ მედიაში, რომელიც უზრუნველყოფს მასზე მოთხოვნის შექმნას დაინტერესებულ ჯგუფებში.


იურიდიული მომსახურება

უძრავი ქონების ყიდვა/გაყიდვა/გაქირავებისას ხდება დაინტერესებულ მესამე პირთან შეხვედრა და კომუნიკაცია;ასევე, შესაბამისი ხელშეკრულების მომზადება და დოკუმენტაციის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის მხარდაჭერა.

 

ბექა ბეჭვაია

უძრავი ქონების მენეჯერი

+995 577 388 397

მარიამ მახათაძე

უძრავი ქონების მენეჯერი

+995 577 111 441

მაია საყვარელიძე

საბროკერო სამსახურის უფროსი

+995 577 344 949